loggan1
logotype2

Policy

Doyle säljer segel, kapell, båttillbehör och tjänster inom båtsektorn. Vi följer de regler och normer som gäller för dessa produkter.
Merparten av våra produkter är skräddarsydda just för dig med stora krav på passform. Du ansvarar själv för de uppgifter du lämnat samt att båten är korrekt riggad. Det betyder att information om båttyp, mått och mätutrustning ligger på ditt ansvar. Då båttyp uppges som referens till mått använder vi SRS tabellens måttdata, försäkra dig om att din båt överensstämmer med dessa. Priser på våra produkter framgår av din offert, muntliga prisuppgifter i samband med t.ex. reparationer är endast uppskattningar och inte bindande. Fasta priser på reparationer  lämnas efter genomgången diagnos.
Leveranstider framgår av din offert eller orderbekräftelse normalt från 4 veckor, kortare leveranstider efter överenskommelse måste ses som preliminära. Alla avtal gäller med reservation för forece majeure, eldsvåda, strejk, driftstörning,krig,bristande transport, eller omständigheter över vi inte råder. Returer mottages endast efter godkännade av oss, returfrakter betalas av avsändaren. Felaktigheter i leverans som beror på bristande uppgifter från kund eller felaktig hantering åtgerdas mot timkostnad.

tummenupp