loggan1
logotype2
GENNAKER
 
Allround gennakern, ett  lättanvänt segel. Seglet kombinerar slöregenskaperna hos en A1 med ett VMG segel. utan spinnakerbom eller övrig dyr utrustning. Allroundgennakern är designad för att prestera i ett brett vindregister.
Design: Det jämna förliket tillåter enkel trimning och stabiliserar seglet. Ett planare akterlik skapar mindre turbulens och är bättre på slör. Det långa förliket ger storseglet bättre projektion och ett kort akterlik gör det lätt att trimma. Även tillgänglig som symmetrisk design. Prata med din lokala Doyle-expert för att avgöra vilken form som bäst passar dina behov.

Rekommenderade TWA: 100-155°

Rekommenderade TWS: 6-22 kn
 Gennaker