loggan1
logotype2
omdoyle

gennaker
Genaker segling

Doyles gennakrar är för dig som vill segla snabbt med vinden. Med specialiserade designerför alla vindvinklar mellan AWA 55-160 grader fördelade på 6 grunddesigner som är stabila, snabba och lättrimmade. Våra gennakrar ger dig en helt ny dimension av undanvinssegling.

Jämförelse av undanvindssegel

 • a0

  Tigth reaching. Den minsta assymetriska gennakern som mätter in I IRC regeln. Också känd som C0 (Code0). Detta är ett mycket specialiserat segel för vinklar mellan lätt bidevind och tight halvvind när vinden ökar. Sytt i speciella material med hög hållfasthet straffas detta segel oftast i t.ex SRS regeln.

  - 40 - 85 AWA
  - 3 - 15 AWS

  A0
 • A1

  Lättvinds reacher med förhållandevis kort förlik designad för att vara stabil att segla med. Detta segel är för dig som vill förbättra båtens lättvindsegenskaper.

  - 65 - 105 AWA
  - 3 - 12 AWS

  A1
 • A2

  En länsgennaker som har längsta möjliga förlikslängd och största halvbredd. Detta segel är avsett att vara mycket stabilt och flyga ut från storseglet i fri vind när det används i rätt förhållanden. Avsett för de djupaste vinklarna sys detta segel i lätta och medeltunga dukar.

  - 115 - 160 AWA
  - 8-20 AWS

  A2
 • A3

  All round Reacher. Effektivt för slör i ett brett vindregister detta segel är avsett att hjälpa båten accelerera snabbt i ostabila vindförhållanden. Något planare än A1:an och med mindre halvbredd och längre förlik projeceras detta segel bättre när vindstyrkan ökar.

  - 70 - 120 AWA
  - 5 - 23 AWS

  A3
 • A4

  Hårdvinds runner. Detta segel har halvbredden så högt upp som möjligt för att ge seglet kraft att projiceras ut i vinden. Sydd i kraftig spinnakerduk och med något mindre förlikslängd än A2 är detta seglet för dig som vill segla djupt. Passar bäst på stabila båtar.

  - 115 - 165 AWA
  - 10 - 25 AWS

  A4
 • A5

  Hårdvinds reacher. Med plan form och kort förlik är detta seglet för hårdvinds reaching

  - 85-130 AWA
  - 16-28 AWS

  A5