loggan1
logotype2
omdoyle

Service

Vi utför service och reparationer på alla segel, och alla segel går igenom vår checklista.

Utifrån den offererar vi lämpliga åtgärder. Ta för vana att lämna in seglet hos Doyle efter varje säsong. På så vis kan vi upptäcka skador och slitage som på sikt kan förstöra seglet

När du lämnar in seglet för en service kontrollerar vi:

• Förlik, akterlik och underlik
• Skothorn, halshorn och topp
• Sömmar och segelduk
• Snörplås & snörplinor
• UV skador
• Lattfickor
• Travare och schacklar

Vi gör även en allmän bedömning av seglet och dess skick, efter en 6 gradig skala och föreslår åtgärder som förlänger livslängden.
Vid inlämning: plocka om möjligt bort lattor ur seglen knyt loss skot och packa seglet i sin säck.
Nödreparationer: Ibland är olyckan framme och seglet behöver repareras på vattnet innan du hinner förbi loftet för en korrekt reparation. Undvik framför allt tejp, silvertejp osv. vid reparationer, tejp kan öka omfattningen på den riktiga reparationen. Hos Doyle får du hjälp med lämpligt material för nödreparationer

tummenupp