loggan1
logotype2
omdoyle

Segelhantering

-Ta hand om dina segel

Sol, Undvik att exponera dom för solens UV strålar i onödan, sätt på kapell så snart du slutat segla, hissa rullkapellet varje dag. Om du inte vill det kontakta Doyle för att få ett UV skydd monterat på ditt försegel. Förvara inte segel i vanliga segelsäckar på däck under längre tid, kapellduken har begränsat skydd mot UV strålning

Fladder, bryter ner och skadar segelduken, seglet tappar formen och duken går lätt sönder. Undvik onödigt fladder genom att hissa segel snabbt, undvik att hissa seglen i hamn om det blåser.

Nötning, det finns många vassa saker på en båt, ta för vana att tejpa detaljer som kommer i kontakt med segel så som spridarnockar, mantågsstöttor, lanternor och däcksbelysning på framsidan av masten, vantskruv, terminaler osv. vi rekommenderar riggtejp av god kvalité så som PROtect Mask Tejp. Montera skydd på seglen på utsatta punkter, spridare, mantåggstöttor.

Förvaring, förvara seglen vika, i ett torrt svalt utrymme i skydd från solen. Vik seglen noga, undvik att nytja samma veck som tidigare då detta blir en brottanvisning. Se till att seglen är torra gärna avsköljda med sötvatten.

Allmänt, Lämna in dina segel på service regelbundet, på så vis minskar risken för att små skador skall ställa till stora problem. Detta är enda sättet att säkerställa att seglet håller och fungerar under hela sin beräknade livslängd.

Entyps segel: Våra entypssegel är sydda för att hålla och prestera en lång tid men det finns saker du kan göra för att hjälpa dom på traven. Våra Entypssegel är oftast sydda i ”hårda” dukar för att hålla formen på bästa sett, när seglet är nytt är det bra att segla det några timmar innan kappsegling, det gör att seglen jämnar ut sig och små rynkor försvinner. Seglen mår bäst av att rullas efter segling. Försök undvika att ”bryta” rullade segel även om de blir långa och otympliga, undvik fladder, fladder är seglens största fiende. Montera nötningsskydd i märkduk vid behov, ex. spridare, mantåg etc. Efter segling, skölj bort salt och låt seglen torka, förvara dom rullade i sina säckar luftigt och plant. Spinnakrar skall förvaras torrt och luftigt. Efter säsongens slut, lämna in seglen till närmaste Doyle loft för kontroll och service.