loggan1
logotype2
omdoyle

Underhåll och reparationer

Reparationer: Ibland är olyckan framme och seglet behöver repareras innan det hinner förbi loftet för en korrekt reparation.. Undvik framför allt tejp vid reparationer, tejp kan göra öka omfattningen på den riktiga reparationnen. Hos Doyle får du hjälp med lämpligt material för nödreparationer 

Underhåll: Lämna in seglet hos Doyle efter varje säsong. På så vis kan vi upptäcka skador och slitage som på sikt kan förstöra seglet

Doyle service: vi utför service och reparationer på alla segel oavsett märke, och all segel går igenom vår cheklista utifrån den offererar vi lämpliga åtgärder

Vid inlämning: plocka om möjligt ur lattor ur seglen, ta loss kapellen från bågarna.