loggan1
logotype2
omdoyle
 • Segelduk

  Det finns ett mycket stort antal material och tekniker att tillgå när ditt segel ska tillverkas. Vilket, eller
  vilka man väljer beror på en rad olika faktorer och här är diskussionen med din segelmakare viktig. Utifrån
  vår erfarenhet kan vi lotsa dig till rätt val!

  pdficon
 • Stratis

  Stratis är Doyles egenutvecklade membran, Principen bakom limningen av ett Stratis segel är ett tvåkomponents lim där den första delen appliceras på filmen, denna del är trögflytande och tål att lagras i rumstemperatur. Under tillverkningsprocessen beläggs de enskilda fibrerna med ett lättflytande lim ”härdare” som fungerar som accelerator och reagerar med limmet

  pdficon